KONTAKT TELEFONICZNY:
Tel: 32 643 30 39 Tel: 516 370 330  Tel: 500 010 030

Komornik Sądowy Natalia Gretschel

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu

Kancelaria Komornicza nr IV w Olkuszu

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 61
32-300 Olkusz

 

Informacje

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Kancelaria Komornicza nr IV w Olkuszu (dawna Kancelaria Pani Marii Machejek)
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 61, 32-300 Olkusz

Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Komornik przyjmuje strony we wtorki w godzinach od 10:00 do 16:00

UWAGA : KOMORNIK SĄDOWY NATALIA GRETSCHEL  PRZYJMUJE STRONY WE WTORKI W GODZINACH OD 10;00-16;00 PRZY ZACHOWANIU ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA SANITARNO -EPIDEMIOLOGICZNEGO ZWIĄZANYCH Z EPIDEMIĄ. SZCZEGÓŁY POD LINKIEM  : https://www.gov.pl/web/koronawirus .

Strefa Bezpieczeństwa Komornika – Inspektor Ochrony Danych . Informujemy, iż z ramienia Currenda Sp. z o.o. funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Roman Kwieciński.Dane kontaktowe do Inspektora, które należy podać w formularzu:
Imię i Nazwisko: Roman Kwieciński
e-mail: iod.olkusz.005@komornik.pl .

 

Spłata zadłużenia

Wpłat można dokonać przekazem pocztowym lub przelewem elektronicznym na następujący numer konta: Bank Spółdzielczy w Wolbromiu
11 8450 0005 0050 0552 4144 0001 
 w tytule przelewu koniecznie należy podać sygnaturę GKM / KM / KMS / KMP oraz imię i nazwisko lub nazwę dłużnika

Licytacje ruchomości

Aktualnie brak licytacji w wybranej kategorii

Licytacje nieruchomości

D R U G A      L I C Y T A C J A                 Km 1652/16
udziału wynoszącego 1/2 części w nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym
oraz garażem, stanowiącej działkę nr 2850/1 o pow. 0,0930 ha, położonej w Olkuszu, przy ul.
Czarnogórskiej 20 – LINK

Sprawdź obszar działania

Stosowanie do Art. 10. ust.5 Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o Komornikach Sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964r., z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika 

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.