TELEFONICZNY:
Tel: 32 643 30 39 Tel: 516 370 330  Tel: 500 010 030

ID kancelarii E-Sąd : 1193

Skrzynka ePUAP: /KS_OLKUSZ_IV


 

 

Informacje

 
 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Kancelaria Komornicza nr IV w Olkuszu (dawna Kancelaria Pani Marii Machejek)
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 61, 32-300 Olkusz

ID kancelarii E-Sąd : 1193

Kancelaria czynna :

w poniedziałki , środy ,czwartki i piątki :

od 7:00 do 15:00 ,

we wtorki :

od 07:00 do 16:00

Komornik przyjmuje strony we wtorki w godzinach od 10:00 do 15:00

(W pilnych sprawach  Komornik przyjmuje umówione strony w innych terminach – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym )

UWAGA : KOMORNIK SĄDOWY NATALIA GRETSCHEL  PRZYJMUJE STRONY WE WTORKI W GODZINACH OD 10;00-15;00 PRZY ZACHOWANIU ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA SANITARNO -EPIDEMIOLOGICZNEGO ZWIĄZANYCH Z EPIDEMIĄ. SZCZEGÓŁY POD LINKIEM  : https://www.gov.pl/web/koronawirus .

Strefa Bezpieczeństwa Komornika – Inspektor Ochrony Danych . Informujemy, iż z ramienia Currenda Sp. z o.o. funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Roman Kwieciński.Dane kontaktowe do Inspektora, które należy podać w formularzu:
Imię i Nazwisko: Roman Kwieciński
e-mail: iod.olkusz.005@komornik.pl . 

Administratorem jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Natalia Gretschel mający siedzibę w Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 61 jako funkcjonariusz publiczny odpowiada za wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 22 marca 2018r. . o komornikach sądowych i egzekucji – więcej informacji w zakładce RODO .

Spłata zadłużenia

Wpłat można dokonać przekazem pocztowym lub przelewem elektronicznym na następujący numer konta: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie : 51 1600 1462 1804 2296 7000 0002 w tytule przelewu koniecznie należy podać sygnaturę GKM / KM / KMS / KMP oraz imię i nazwisko lub nazwę dłużnika

Licytacje ruchomości

Samochód osobowy BMW 116 nr rej. KOL 2H78
nr win WBAUF11080PT88975
rok prod. 2006

DRUGA LICYTACJA

CENA WYWOŁANIA 9.000,00 zł 

Licytacje nieruchomości

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną w uproszczonej egzekucji z nieruchomości

nieruchomości w postaci:
udział 1/3 w prawie własności działki nr 560/7, obręb ewidencyjny 0020 Żurada, o pow. 0,0964 HA
położonej w Żurada, przy ul. Słoneczna 100

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną w uproszczonej egzekucji z nieruchomości
nieruchomości w postaci dwóch działek :
działki 352/1, 352/2 – obszar całej nieruchomości 0,5150 HA

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 16 500,00 zł.

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości stanowiącej działkę nr 39 zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonej w miejscowości Małobądz przy ul. Miłej 20.
Powierzchnia działki wynosi 1840 m2 a powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego wynosi 78,45 m2 Budynek składa się z 3 pokoi, kuchni , łazienki, przedpokoju i klatki schodowej. Powierzchnia zabudowy 105,04 m2

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 136 128,00 zł.

Sprawdź obszar działania

Stosowanie do Art. 10. ust.5 Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o Komornikach Sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964r., z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika 

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.