TELEFONICZNY:
Tel: 32 643 30 39 Tel: 516 370 330  Tel: 500 010 030

ID kancelarii E-Sąd : 1193

Skrzynka ePUAP: /KS_OLKUSZ_IV

 

Informacje

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Kancelaria Komornicza nr IV w Olkuszu (dawna Kancelaria Pani Marii Machejek)
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 61, 32-300 Olkusz

ID kancelarii E-Sąd : 1193

Kancelaria czynna :

w poniedziałki , środy ,czwartki i piątki :

od 7:00 do 15:00 ,

we wtorki :

od 07:00 do 16:00

Komornik przyjmuje strony we wtorki w godzinach od 10:00 do 15:00

(W pilnych sprawach  Komornik przyjmuje umówione strony w innych terminach – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym )

UWAGA : KOMORNIK SĄDOWY NATALIA GRETSCHEL  PRZYJMUJE STRONY WE WTORKI W GODZINACH OD 10;00-15;00 PRZY ZACHOWANIU ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA SANITARNO -EPIDEMIOLOGICZNEGO ZWIĄZANYCH Z EPIDEMIĄ. SZCZEGÓŁY POD LINKIEM  : https://www.gov.pl/web/koronawirus .

Strefa Bezpieczeństwa Komornika – Inspektor Ochrony Danych . Informujemy, iż z ramienia Currenda Sp. z o.o. funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Roman Kwieciński.Dane kontaktowe do Inspektora, które należy podać w formularzu:
Imię i Nazwisko: Roman Kwieciński
e-mail: iod.olkusz.005@komornik.pl . 

Administratorem jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Natalia Gretschel mający siedzibę w Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 61 jako funkcjonariusz publiczny odpowiada za wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 22 marca 2018r. . o komornikach sądowych i egzekucji – więcej informacji w zakładce RODO .

Spłata zadłużenia

Wpłat można dokonać przekazem pocztowym lub przelewem elektronicznym na następujący numer konta: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie : 51 1600 1462 1804 2296 7000 0002 w tytule przelewu koniecznie należy podać sygnaturę GKM / KM / KMS / KMP oraz imię i nazwisko lub nazwę dłużnika

Licytacje ruchomości

Licytacje nieruchomości

PIERWSZA LICYTACJA
Nieruchomości w postaci:
działki ewidencyjnej nr 2084/4 o powierzchni 562m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 2084/3 o powierzchni 74 m2 położonej w Olkusz, przy ul. Nowowiejska 30 stanowiącej własność dłużnika: Grzejda Katarzyna.
Nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr KR1O/00025256/4 w Sądzie Rejonowym w Olkuszu .
Działki przylegają do siebie, działka 2084/4 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, działka 2084/3 stanowi wąski długi pas gruntu (na podstawie pomiaru na mapie szerokości ok. 1 -1,5 m) biegnący wzdłuż dz. 2084/4.
Działki ogrodzone ogrodzeniem z siatki na słupkach. Od strony ulicy brama wjazdowa i bramka. Uzbrojenie terenu: doprowadzona sieć wodociągowa, energetyczna, gazowa oraz kanalizacyjna.
Powierzchnia zabudowy budynku: 92m2 oraz dobudowany garaż 17m2
Powierzchnia użytkowa budynku wynosi około 190 m2 oraz garaż i piwnice.
Powierzchnię użytkową przyjęto na podstawie pomiarów dokonanych przez biegłą w trakcie oględzin, w części pomieszczenia o ograniczonym/ utrudnionym dostępie.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 286 367,25 zł.

D R U G A    L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną

nieruchomości : działki nr 486 stanowiącej grunt orny zabudowany.
Obszar całej nieruchomości wynosi 0,4202 HA
Nieruchomość zabudowana jest : budynkiem mieszkalnym : – parter 132,01 m2 w tym pow. użytkowa mieszkalna – 108,09 m2. piwnica – pow. wynosi 49,27 m2, garażami o łącznej powierzchni 93,74 m2., oraz stodołą o powierzchni 89,08 m2.
Część nieruchomości wykorzystywana jest na cele rolnicze.
Nieruchomość położona jest w miejscowości Strzegowa 19 powiecie Olkuskim i posiada założoną Księgę Wieczystą nr KR1O/00021240/1 w Sądzie Rejonowym w OLKUSZU.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 246 666,67 zł.

D R U G A     L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną egzekucji z nieruchomości

 położonej w miejscowości Łobzów 107 gmina Wolbrom stanowiącej działkę nr 57/4 o powierzchni 0,6646 ha użytki gruntowe klasy RIIIa -grunty orne i B-RIIIa – grunty rolne zabudowane . Działka zabudowana jest domem mieszkalnym dwu kondygnacyjnym z podpiwniczeniem:
 Powierzchnia zabudowy; 216 m2
 Piwnice – 8 pomieszczeń; 186,46 m2
 Parter- salon, kuchnia z jadalnią, hall, wiatrołap, pokój, wc, sypialnia,
garderoba, łazienka; 174,02 m2
 Poddasze- dwa pokoje , korytarz i łazienka; 44 ,76 m2
 Powierzchnia użytkowa; 218,78 m2
 Garaż o powierzchni zabudowy; 58 m
posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KR1O/00064623/3 w Sądzie Rejonowym w OLKUSZU           

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 669 333,33 zł.

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną w uproszczonej egzekucji z nieruchomości.

Dziełka numer 142 , która uległa podziałowi na nieruchomości oznaczone numerami 142/1 oraz 142/2 według wykazu zman gruntowych P.1212.1982.430.
działki nr 142/1
Lokalizacja Gmina Trzyciąż, obręb Ściborzyce
Powierzchnia 0,3000 ha
Użytki RV, RIVb -Grunty orne
Opis Teren dosyć płaski, działka prostokątna o wymiarach 29 x 101 m.b. z dostępem do drogi będącej w zarządzie gminy, ale nie jest to droga publiczna, Działka użytkowana rolniczo. Media – Brak
działki nr 142/2
Lokalizacja Gmina Trzyciąż, obręb Ściborzyce
Powierzchnia 0,2428 ha
Użytki RIVb -Grunty orne
Opis Teren dosyć płaski, działka prostokątna o wymiarach 32 x 77 m.b. z dostępem do drogi będącej w zarządzie gminy, ale nie jest to droga publiczna, Działka użytkowana rolniczo. Media – Brak
Według treści księgi wieczystej nieruchomość składa się z jednej działki nr 142 o pow. 0,5428 ha ( podział nie został ujawniony w księdze )
posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr KR1O/00056507/5 w Sądzie Rejonowym w Olkuszu .
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 13 500,00 zł.

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną w uproszczonej egzekucji z nieruchomości

nieruchomości w postaci:
Działka numer 70/2 Poręba Dzierżna WSPÓLNOŚĆ USTAWOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA
położonej w PORĘBA DZIERŻNA
MAŁOPOLSKIE, OLKUSKI, WOLBROM, PORĘBA DZIERŻNA
Sposób korzystania ROLA
Obszar:, 0,8500 HA
posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr KR1O/00027769/7 w Sądzie Rejonowym w Olkuszu   

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 30 750,00 zł.

 

Sprawdź obszar działania

Stosowanie do Art. 10. ust.5 Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o Komornikach Sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964r., z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika
Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.