TELEFONICZNY:
Tel: 32 643 30 39 Tel: 516 370 330  Tel: 500 010 030

ID kancelarii E-Sąd : 1193

Skrzynka ePUAP: /KS_OLKUSZ_IV


 

 

 

Komornik Sądowy Natalia Gretschel

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu

Kancelaria Komornicza nr IV w Olkuszu

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 61
32-300 Olkusz

UWAGA ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO : BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie : 51 1600 1462 1804 2296 7000 0002  

 

Informacje

 
 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Kancelaria Komornicza nr IV w Olkuszu (dawna Kancelaria Pani Marii Machejek)
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 61, 32-300 Olkusz

ID kancelarii E-Sąd : 1193

Kancelaria czynna :

w poniedziałki , środy ,czwartki i piątki :

od 7:00 do 15:00 ,

we wtorki :

od 07:00 do 16:00

Komornik przyjmuje strony we wtorki w godzinach od 10:00 do 15:00

(W pilnych sprawach  Komornik przyjmuje umówione strony w innych terminach – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym )

UWAGA : KOMORNIK SĄDOWY NATALIA GRETSCHEL  PRZYJMUJE STRONY WE WTORKI W GODZINACH OD 10;00-15;00 PRZY ZACHOWANIU ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA SANITARNO -EPIDEMIOLOGICZNEGO ZWIĄZANYCH Z EPIDEMIĄ. SZCZEGÓŁY POD LINKIEM  : https://www.gov.pl/web/koronawirus .

Strefa Bezpieczeństwa Komornika – Inspektor Ochrony Danych . Informujemy, iż z ramienia Currenda Sp. z o.o. funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Roman Kwieciński.Dane kontaktowe do Inspektora, które należy podać w formularzu:
Imię i Nazwisko: Roman Kwieciński
e-mail: iod.olkusz.005@komornik.pl . 

Administratorem jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Natalia Gretschel mający siedzibę w Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 61 jako funkcjonariusz publiczny odpowiada za wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 22 marca 2018r. . o komornikach sądowych i egzekucji – więcej informacji w zakładce RODO .

Spłata zadłużenia

Wpłat można dokonać przekazem pocztowym lub przelewem elektronicznym na następujący numer konta: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie : 51 1600 1462 1804 2296 7000 0002 w tytule przelewu koniecznie należy podać sygnaturę GKM / KM / KMS / KMP oraz imię i nazwisko lub nazwę dłużnika

Licytacje ruchomości

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI w trybie e-licytacji

Myjnia bezdotykowa – czterostanowiskowa składająca się z następujących części składowych:
wiata wraz z zamontowanymi na jej dachu zestawami solarnymi
elementy techniki myjącej
elementy odpływu
zlokalizowana w Miechowie przy ul.  Podzamcze 38-42

Cena – 95 000,00 zł brutto

Licytacje nieruchomości

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną w uproszczonej egzekucji z nieruchomości
nieruchomości w postaci:
działka nr 344/2 o pow. 0,5451 ha położona w miejscowości Zadroże, Gmina Trzyciaż, powiat olkuski. Kategoria użytków rolnych to Rlllb. Grunt plaski z dojazdem drogą gminną utwardzoną. Nieruchomość nie jest uzbrojona, instalacja wodna biegnie wzdłuż drogi. Działka użytkowana jest rolniczo.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 16 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 12 000,00 zł.

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną w egzekucji z nieruchomości

nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego w Wolbromiu, przy os. Chrobrego 42/XI posiadającego założoną Księgę Wieczystą nr. KR1O/00062581/2 w Sądzie Rejonowym w Olkuszu. Dwa pokoje , kuchnia , łazienka z WC , przedpokój . Powierzchnia lokalu wraz z piwnica wynosi 54,07 – piwnica 5,52 = 48,55 m2.

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną w egzekucji z nieruchomości
nieruchomości w postaci:
Numer działki: 57/4 o pow. 6646 m2.
nieruchomości gruntowej, zabudowanej domem mieszkalnym i budynkiem garażu oraz przydomową oczyszczalnią ścieków, nieogrodzona (przygotowane fundamenty i zbrojenie słupków ogrodzenia) , położonej w Łobzowie 107 posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr . KR10/00064623/3 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olkuszu

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

Udział 1/2 części w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 433/5 o powierzchni 0,0795 ha, zabudowanej domem mieszkalnym. Budynek jest zamieszkały i podzielony do oddzielnego użytkowania z dwoma osobnymi wejściami.
Nieruchomość jest położona w Kolonii gm. Bolesław, przy ul. Bolesławskiej
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 46.800 zł.

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną w egzekucji z nieruchomości

nieruchomości w postaci:
lokal mieszkalny  położony w Olkuszu przy ulicy Legionów Polskich 26 na parterze.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 125 100,00 zł.

D R U G A        L I C Y T A C J A
udziału 1/36 części w nieruchomości w postaci:
Numer działki 74
Położenie (numer porządkowy / województwo, powiat, gmina, miejscowość)MAŁOPOLSKIE, OLKUSKI, OLKUSZ ,
POMORZANY
położonej w Pomorzany, przy ul. posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KR1O/00033116/0 w Sądzie Rejonowym
w OLKUSZ.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 9 240,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę :6 160,00 zł.

Sprawdź obszar działania

Stosowanie do Art. 10. ust.5 Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o Komornikach Sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964r., z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika 

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.