TELEFONICZNY:
Tel: 32 643 30 39 Tel: 516 370 330  Tel: 500 010 030

ID kancelarii E-Sąd : 1193

Skrzynka ePUAP: /KS_OLKUSZ_IV

 

Informacje

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Kancelaria Komornicza nr IV w Olkuszu (dawna Kancelaria Pani Marii Machejek)
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 61, 32-300 Olkusz

ID kancelarii E-Sąd : 1193

Kancelaria czynna :

w poniedziałki , środy ,czwartki i piątki :

od 7:00 do 15:00 ,

we wtorki :

od 07:00 do 16:00

Komornik przyjmuje strony we wtorki w godzinach od 10:00 do 15:00

(W pilnych sprawach  Komornik przyjmuje umówione strony w innych terminach – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym )

UWAGA : KOMORNIK SĄDOWY NATALIA GRETSCHEL  PRZYJMUJE STRONY WE WTORKI W GODZINACH OD 10;00-15;00 PRZY ZACHOWANIU ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA SANITARNO -EPIDEMIOLOGICZNEGO ZWIĄZANYCH Z EPIDEMIĄ. SZCZEGÓŁY POD LINKIEM  : https://www.gov.pl/web/koronawirus .

Strefa Bezpieczeństwa Komornika – Inspektor Ochrony Danych . Informujemy, iż z ramienia Currenda Sp. z o.o. funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Roman Kwieciński.Dane kontaktowe do Inspektora, które należy podać w formularzu:
Imię i Nazwisko: Roman Kwieciński
e-mail: iod.olkusz.005@komornik.pl . 

Administratorem jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Natalia Gretschel mający siedzibę w Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 61 jako funkcjonariusz publiczny odpowiada za wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 22 marca 2018r. . o komornikach sądowych i egzekucji – więcej informacji w zakładce RODO .

Spłata zadłużenia

Wpłat można dokonać przekazem pocztowym lub przelewem elektronicznym na następujący numer konta: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie : 51 1600 1462 1804 2296 7000 0002 w tytule przelewu koniecznie należy podać sygnaturę GKM / KM / KMS / KMP oraz imię i nazwisko lub nazwę dłużnika

Art. 10

Komornik Sądowy Natalia Gretschel  informuje o możliwości przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela w roku 2024 na obszarze całej apelacji krakowskiej tj.  województwa  małopolskie i świętokrzyskie.

W przypadku wyboru przez wierzyciela komornik poza obszarem działania swojego rewiru niezbędne jest oświadczenie , iż  dokonuję on wyboru Komornika na podstawie przepisu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych (Dz.U. 2018 poz. 771).

Licytacje ruchomości

Licytacje nieruchomości

D R U G A    L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną na portalu: https://e-licytacje.komornik.pl

Nieruchomości w postaci:
działki ewidencyjnej nr 2084/4 o powierzchni 562m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 2084/3 o powierzchni 74 m2 położonej w Olkusz, przy ul. Nowowiejska 30 stanowiącej własność dłużnika: Grzejda Katarzyna.
Nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr KR1O/00025256/4 w Sądzie Rejonowym w Olkuszu .
Działki przylegają do siebie, działka 2084/4 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, działka 2084/3 stanowi wąski długi pas gruntu (na podstawie pomiaru na mapie szerokości ok. 1 -1,5 m) biegnący wzdłuż dz. 2084/4.
Działki ogrodzone ogrodzeniem z siatki na słupkach. Od strony ulicy brama wjazdowa i bramka. Uzbrojenie terenu: doprowadzona sieć wodociągowa, energetyczna, gazowa oraz kanalizacyjna.
Powierzchnia zabudowy budynku: 92m2 oraz dobudowany garaż 17m2
Powierzchnia użytkowa budynku wynosi około 190 m2 oraz garaż i piwnice.
Powierzchnię użytkową przyjęto na podstawie pomiarów dokonanych przez biegłą w trakcie oględzin, w części pomieszczenia o ograniczonym/ utrudnionym dostępie.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 254 548,67 zł.

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną
nieruchomości w postaci:
LOKAL MIESZKALNY STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
położony w OLKUSZU, przy ul. M. REJA 6 posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr  KR1O/00068283/5 w Sądzie Rejonowym w OLKUSZU.
Lokal położony na drugim piętrze budynku wielorodzinnego mieszkalnego składa się z trzech pokoi, łazienki, WC, przedpokoju, kuchni.  Powierzchnia lokalu według księgi wieczystej to 60,25 m2.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 245 250,00 zł.

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną
nieruchomości w postaci:
udział 3/4 części w nieruchomości gruntowej . Działka nr 1533 o powierzchni 0,0031 ha położona w miejscowości Klucze, Gmina Klucze, powiat olkuski. Grunt sklasyfikowany, jako użytek „ Bi”- inne tereny objęta księgą wieczystą KR1O/00035881/7. Działka zabudowana budynkiem murowanym garażu o powierzchni użytkowej ok 16 m2. Nieruchomość zlokalizowana w kompleksie 12 garaży w okolicy ulicy Osiedlowej. Dojazd fizyczny do drogi publicznej możliwy jest po działkach osiedlowych. W garażu widoczna jest instalacja elektryczna, ściany malowane, podłoga betonowa. Drzwi dwu skrzydłowe. Dach plaski.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 16 875,00 zł.

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną w uproszczonej egzekucji z nieruchomości

|Nieruchomość gruntowa
położonej w Klucze, przy Rodaki
Numer działki : 2083
o powierzchni : 0,1110 ha
Kształt nieregularny – około 14 x 62 m.b.
Klasa użytków : Ls VI – lasy , grunt zadrzewiony ,
posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr KR1O/00036940/6 w Sądzie Rejonowym w Olkuszu

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 29 250,00 zł.

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną
nieruchomości w postaci:
Numer działki 405
położonej w miejscowości Ryczówek, przy ul. Górnej 20
posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KR1O/00071261/9 w Sądzie Rejonowym w Olkuszu.

Działka ma powierzchnię 0,0368 ha Użytki B-RV – grunty rolne zabudowane
Działka jest płaska, prostokątna o wymiarach 10 x 34 m.b z dostępem do drogi publicznej ul. Górnej.
Działka zabudowana jest domem mieszkalnym dwu- piętrowym, częściowo podpiwniczonym z lat około 40-50 XX wieku. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Przybliżona powierzchnia użytkowa domu ma około 96 m2 Powierzchnia zabudowy 91 m2 .Na terenie działki są dwa budynki gospodarcze wybudowane w technologii tradycyjnej murowanej o powierzchni zabudowy 10 i 36 m2

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 175 500,00 zł.

Sprawdź obszar działania

Stosowanie do Art. 10. ust.5 Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o Komornikach Sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964r., z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika
Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.