TELEFONICZNY:
Tel: 32 643 30 39 Tel: 516 370 330  Tel: 500 010 030

ID kancelarii E-Sąd : 1193

Skrzynka ePUAP: /KS_OLKUSZ_IV


 

 

Informacje

 
 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Kancelaria Komornicza nr IV w Olkuszu (dawna Kancelaria Pani Marii Machejek)
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 61, 32-300 Olkusz

ID kancelarii E-Sąd : 1193

Kancelaria czynna :

w poniedziałki , środy ,czwartki i piątki :

od 7:00 do 15:00 ,

we wtorki :

od 07:00 do 16:00

Komornik przyjmuje strony we wtorki w godzinach od 10:00 do 15:00

(W pilnych sprawach  Komornik przyjmuje umówione strony w innych terminach – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym )

UWAGA : KOMORNIK SĄDOWY NATALIA GRETSCHEL  PRZYJMUJE STRONY WE WTORKI W GODZINACH OD 10;00-15;00 PRZY ZACHOWANIU ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA SANITARNO -EPIDEMIOLOGICZNEGO ZWIĄZANYCH Z EPIDEMIĄ. SZCZEGÓŁY POD LINKIEM  : https://www.gov.pl/web/koronawirus .

Strefa Bezpieczeństwa Komornika – Inspektor Ochrony Danych . Informujemy, iż z ramienia Currenda Sp. z o.o. funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Roman Kwieciński.Dane kontaktowe do Inspektora, które należy podać w formularzu:
Imię i Nazwisko: Roman Kwieciński
e-mail: iod.olkusz.005@komornik.pl . 

Administratorem jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Natalia Gretschel mający siedzibę w Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 61 jako funkcjonariusz publiczny odpowiada za wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 22 marca 2018r. . o komornikach sądowych i egzekucji – więcej informacji w zakładce RODO .

Spłata zadłużenia

Wpłat można dokonać przekazem pocztowym lub przelewem elektronicznym na następujący numer konta: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie : 51 1600 1462 1804 2296 7000 0002 w tytule przelewu koniecznie należy podać sygnaturę GKM / KM / KMS / KMP oraz imię i nazwisko lub nazwę dłużnika

Licytacje ruchomości

Udział 1/2 w pojeździe osobowym – FIAT SEICENTO rok prod. 1999 nr rej KVW 0120 . Podrodzaj HATCHBACK
Numer identyfikacyjny VIN lub numer
nadwozia (podwozia) ZFA18700000174326
Data pierwszej rejestracji 1999-02-11

 

Licytacje nieruchomości

  P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną w  egzekucji z nieruchomości
nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego w Wolbromiu, przy  os.  Chrobrego 42/XI  posiadającego  założoną Księgę Wieczystą nr. KR1O/00062581/2 w Sądzie Rejonowym w Olkuszu. Powierzchnia lokalu wraz z piwnica  wynosi 54,07 – piwnica 5,52 = 48,55 m2.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 195 300,00  zł.

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną w egzekucji z nieruchomości
nieruchomości w postaci:
Numer działki: 486
o powierzchni 0,4202 ha położonej w miejscowości STRZEGOWA, , WOLBROM, POWIAT OLKUSKI ,WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE .Sposób korzystania GRUNT ORNY.
Posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KR1O/00021240/1 w Sądzie Rejonowym w Olkuszu.
Działka kształtem zbliżona do prostokąta z dostępem do drogi publicznej. Zabudowana domem mieszkalnym połączonym z garażem i budynkiem gospodarczym. Dom z lat 70 XX wieku rozbudowany w latach 90 -tych. Wykonany w technologii tradycyjnej z pustaka, kryty dachem dwuspadowym na więźbie drewnianej i eternitem. Ściany otynkowane i ocieplone według informacji od właściciela styropianem 8 cm. Poddasze niezagospodarowane, budynek czesciowo podpiwniczony. Media szambo, elektryka, instalacja wod-kan, gazowa.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 231 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 173 250,00 zł.

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej złożonej z działek nr 4970/426 i 4970/428 o łącznej pow. 0,6325 ha. Nieruchomość położona jest przy ul. Miechowskiej 62 w Wolbromiu, w gminie Wolbrom, w powiecie olkuskim, w województwie małopolskim.
Nieruchomość jest objęta KW nr KR1O/00044484/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Olkuszu. Częściami składowymi nieruchomości są budynek, budowle i urządzenia stacji paliw.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:

1 591 244,23 zł brutto tym 23% podatku VAT

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Kolonia ul. Bolesławska 26 gmina Bolesław stanowiącej działkę nr 501 o powierzchni 0,2569 ha. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wolnostojącym i budynkiem gospodarczym.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 83 550,00 zł.

Sprawdź obszar działania

Stosowanie do Art. 10. ust.5 Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o Komornikach Sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964r., z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika 

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.