TELEFONICZNY:
Tel: 32 643 30 39 Tel: 516 370 330  Tel: 500 010 030

ID kancelarii E-Sąd : 1193

Skrzynka ePUAP: /KS_OLKUSZ_IV


 

 

 

Komornik Sądowy Natalia Gretschel

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu

Kancelaria Komornicza nr IV w Olkuszu

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 61
32-300 Olkusz

UWAGA ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO : BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie : 51 1600 1462 1804 2296 7000 0002  

 

Informacje

 
 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Kancelaria Komornicza nr IV w Olkuszu (dawna Kancelaria Pani Marii Machejek)
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 61, 32-300 Olkusz

ID kancelarii E-Sąd : 1193

Kancelaria czynna :

w poniedziałki , środy ,czwartki i piątki :

od 7:00 do 15:00 ,

we wtorki :

od 07:00 do 16:00

Komornik przyjmuje strony we wtorki w godzinach od 10:00 do 15:00

(W pilnych sprawach  Komornik przyjmuje umówione strony w innych terminach – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym )

UWAGA : KOMORNIK SĄDOWY NATALIA GRETSCHEL  PRZYJMUJE STRONY WE WTORKI W GODZINACH OD 10;00-15;00 PRZY ZACHOWANIU ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA SANITARNO -EPIDEMIOLOGICZNEGO ZWIĄZANYCH Z EPIDEMIĄ. SZCZEGÓŁY POD LINKIEM  : https://www.gov.pl/web/koronawirus .

Strefa Bezpieczeństwa Komornika – Inspektor Ochrony Danych . Informujemy, iż z ramienia Currenda Sp. z o.o. funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Roman Kwieciński.Dane kontaktowe do Inspektora, które należy podać w formularzu:
Imię i Nazwisko: Roman Kwieciński
e-mail: iod.olkusz.005@komornik.pl . 

Administratorem jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Natalia Gretschel mający siedzibę w Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 61 jako funkcjonariusz publiczny odpowiada za wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 22 marca 2018r. . o komornikach sądowych i egzekucji – więcej informacji w zakładce RODO .

Spłata zadłużenia

Wpłat można dokonać przekazem pocztowym lub przelewem elektronicznym na następujący numer konta: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie : 51 1600 1462 1804 2296 7000 0002 w tytule przelewu koniecznie należy podać sygnaturę GKM / KM / KMS / KMP oraz imię i nazwisko lub nazwę dłużnika

Licytacje ruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

1 stół – drewno szczotkowane, zabejcowane -12szt.
2 stół drewniany mały, lakierowany – 15 szt.
3 krzesło barowe, metalowe z oparciem, w stylu
industrialnym – 50 szt.
4 loża siedząca barowa ze skóry ekologicznej -12 szt.
5 loża siedząca narożna – litera L – skóra ekologiczna – 6 szt.
6 pufa ze skóry ekologicznej -11 szt.
7 hocker barowy – drewno, skóra ekologiczna – 9 szt.

Licytacje nieruchomości

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną nieruchomości
nieruchomości w postaci:
LOKAL MIESZKALNY
położonej w OLKUSZU, przy ul. MICKIEWICZA 7 posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KR1O/00070029/4 w
Sądzie Rejonowym w OLKUSZU.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 102 260,25 zł.

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym 125 m składająca się z działek nr 212/1 , 212/2 o łącznej pow. 1250 m2
położonej w Kluczach, przy ul. Partyzantów 3
posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olkuszu nr KR1O/00073326/7.

Lokal mieszkalny o pow. 36,46 m2 położony w Olkuszu przy ul. Bylicy 4/50.
Nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr KR1O/00071873/2 w Sądzie Rejonowym w OLKUSZU.

Nieruchomości w postaci:
działka nr 227 o powierzchni 0,0620 ha, użytki rolne klasy B, położona w miejscowości Żurada
Działka płaska z dostępem fizycznym do ulicy Wierzbie. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wolnostojącym o pow. użytkowej 127 m2
Nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr KR1O/00043783/9 w Sądzie Rejonowym w OLKUSZU.

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

DWA UDZIAŁY PO 1/2 CZĘŚCI

1/2 części nieruchomości w lokalu mieszkalnym
położonej w Bukownie, przy ul. Wyzwolenia 1/26 stanowiącej własność 1/2 części nieruchomości w lokalu mieszkalnym
położonej w Bukownie, przy ul. Wyzwolenia 1/26 stanowiącej własność Nieruchomość lokal mieszkalny o łącznej powierzchni 52,87 m2 posiada założoną Księgę Wieczystą nr KR1O/00049002/3 w Sądzie Rejonowym w Olkuszu.

Sprawdź obszar działania

Stosowanie do Art. 10. ust.5 Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o Komornikach Sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964r., z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika 

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.