KONTAKT TELEFONICZNY:
Tel: 32 643 30 39 Tel: 516 370 330  Tel: 500 010 030

Komornik Sądowy Natalia Gretschel

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu

Kancelaria Komornicza nr IV w Olkuszu

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 61
32-300 Olkusz

 

Informacje

 
 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Kancelaria Komornicza nr IV w Olkuszu (dawna Kancelaria Pani Marii Machejek)
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 61, 32-300 Olkusz

Kancelaria czynna od poniedziałku do środy oraz w piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 , we wtorki  od 07:00 do 16:00

Komornik przyjmuje strony we wtorki w godzinach od 10:00 do 16:00

UWAGA : KOMORNIK SĄDOWY NATALIA GRETSCHEL  PRZYJMUJE STRONY WE WTORKI W GODZINACH OD 10;00-16;00 PRZY ZACHOWANIU ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA SANITARNO -EPIDEMIOLOGICZNEGO ZWIĄZANYCH Z EPIDEMIĄ. SZCZEGÓŁY POD LINKIEM  : https://www.gov.pl/web/koronawirus .

Strefa Bezpieczeństwa Komornika – Inspektor Ochrony Danych . Informujemy, iż z ramienia Currenda Sp. z o.o. funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Roman Kwieciński.Dane kontaktowe do Inspektora, które należy podać w formularzu:
Imię i Nazwisko: Roman Kwieciński
e-mail: iod.olkusz.005@komornik.pl .

 

Spłata zadłużenia

Wpłat można dokonać przekazem pocztowym lub przelewem elektronicznym na następujący numer konta: Bank Spółdzielczy w Wolbromiu
11 8450 0005 0050 0552 4144 0001 
 w tytule przelewu koniecznie należy podać sygnaturę GKM / KM / KMS / KMP oraz imię i nazwisko lub nazwę dłużnika

Licytacje ruchomości

BRAK

Licytacje nieruchomości

UWAGA – LICYTACJA ODWOŁANA  ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM W ZASTĘPSTWIE PRZEWODNICZĄCEGO I WYDZIAŁY CYWILNEGO SĄDU REJONOWEGO W OLKUSZU

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego położonego w Bukownie przy ul. Wyzwolenia 1/13 o pow. 28,1100 M2 – LINK

 D R U G A       L I C Y T A C J A 

nieruchomości gruntowej- działki nr 675 o pow. 0,0310 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym parterowym o powierzchni
użytkowej Pu=102,00m2 oraz gospodarczym, położonej Bydlinie, przy ul. Legionów 8 – LINK

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 98 o powierzchni 35081m2, położonej w Chełmie gm. Wolbrom – LINK

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej działkę nr 915 o pow. 420 m2, położonej w Kluczach, przy ul. Poległych 26 – LINK

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

udziału 28/30 w nieruchomości stanowiącej działkę nr 727 o powierzchni 0,5224 ha położona w miejscowości Ujków Nowy przy ul. Górnej 51a w Gminie Bolesław w powiecie olkuskim – LINK

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej – działki nr 683/4, 683/3 o łącznej powierzchni 1497 m2 w części zabudowanej budynkiem mieszkalnym parterowym (stan wykończony) z poddaszem o powierzchni użytkowej 160,61 m.kw. położonej w Bukownie przy ul. Sosnowej 11 -LINK

   P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

Dwa udziały po  1/2 części nieruchomości w lokalu mieszkalnym  położonej w Bukownie, przy ul. Szkolnej 7/29 o łącznej powierzchni 62,61 m2 – LINK

P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A
lokalu mieszkalnego położonego w Olkuszu przy ul. P. Ściegiennego 1/25 o pow. 64,20 M2 – LINK.

Sprawdź obszar działania

Stosowanie do Art. 10. ust.5 Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o Komornikach Sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964r., z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika 

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.