TELEFONICZNY:
Tel: 32 643 30 39 Tel: 516 370 330  Tel: 500 010 030

ID kancelarii E-Sąd : 1193

Skrzynka ePUAP: /KS_OLKUSZ_IV

 

Informacje

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Kancelaria Komornicza nr IV w Olkuszu (dawna Kancelaria Pani Marii Machejek)
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 61, 32-300 Olkusz

ID kancelarii E-Sąd : 1193

Kancelaria czynna :

w poniedziałki , środy ,czwartki i piątki :

od 7:00 do 15:00 ,

we wtorki :

od 07:00 do 16:00

Komornik przyjmuje strony we wtorki w godzinach od 10:00 do 15:00

(W pilnych sprawach  Komornik przyjmuje umówione strony w innych terminach – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym )

UWAGA : KOMORNIK SĄDOWY NATALIA GRETSCHEL  PRZYJMUJE STRONY WE WTORKI W GODZINACH OD 10;00-15;00 PRZY ZACHOWANIU ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA SANITARNO -EPIDEMIOLOGICZNEGO ZWIĄZANYCH Z EPIDEMIĄ. SZCZEGÓŁY POD LINKIEM  : https://www.gov.pl/web/koronawirus .

Strefa Bezpieczeństwa Komornika – Inspektor Ochrony Danych . Informujemy, iż z ramienia Currenda Sp. z o.o. funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Roman Kwieciński.Dane kontaktowe do Inspektora, które należy podać w formularzu:
Imię i Nazwisko: Roman Kwieciński
e-mail: iod.olkusz.005@komornik.pl . 

Administratorem jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Natalia Gretschel mający siedzibę w Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 61 jako funkcjonariusz publiczny odpowiada za wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 22 marca 2018r. . o komornikach sądowych i egzekucji – więcej informacji w zakładce RODO .

Spłata zadłużenia

Wpłat można dokonać przekazem pocztowym lub przelewem elektronicznym na następujący numer konta: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie : 51 1600 1462 1804 2296 7000 0002 w tytule przelewu koniecznie należy podać sygnaturę GKM / KM / KMS / KMP oraz imię i nazwisko lub nazwę dłużnika

Licytacje ruchomości

Licytacje nieruchomości

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną w uproszczonej egzekucji z nieruchomości

nieruchomości w postaci: nieruchomość gruntowa – działka numer 126/2 , grunt orny o powierzchni 0,1063 ha. Kształt regularny prostokątny o wymiarach około 55×19 mb. Posiada dostęp do drogi gminnej . Posiada dostęp do drogi gminnej, ulicy Dworskiej. Teren nierówny, niezagospodarowany i nieużytkowany. Na działce od strony drogi stoi słup eklektyczny. Użytki rolne klasy PsIV. Media w pobliżu, linia gazowa, wodna, elektryczna.  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 46 350,00 zł.

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną
nieruchomości w postaci:
Działka nr 57/4 o powierzchni 0,6646 ha położona w miejscowości Łobzów w Gminie Wolbrom. Użytki gruntowe klasy
RIIIa -grunty orne i B-RIIIa – grunty rolne zabudowane . Działka zabudowana jest domem mieszkalnym dwu
kondygnacyjnym z podpiwniczeniem:
 Powierzchnia zabudowy; 216 m2
 Piwnice – 8 pomieszczeń; 186,46 m2
 Parter- salon, kuchnia z jadalnią, hall, wiatrołap, pokój, wc, sypialnia,
garderoba, łazienka; 174,02 m2
 Poddasze- dwa pokoje , korytarz i łazienka; 44 ,76 m2
 Powierzchnia użytkowa; 218,78 m2
 Garaż o powierzchni zabudowy; 58m       

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 753 000,00 zł.

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną

nieruchomości : działki nr 486 stanowiącej grunt orny zabudowany.
Obszar całej nieruchomości wynosi 0,4202 HA
Nieruchomość zabudowana jest : budynkiem mieszkalnym : – parter 132,01 m2 w tym pow. użytkowa mieszkalna – 108,09 m2. piwnica – pow. wynosi 49,27 m2, garażami o łącznej powierzchni 93,74 m2., oraz stodołą o powierzchni 89,08 m2.
Część nieruchomości wykorzystywana jest na cele rolnicze.
Nieruchomość położona jest w miejscowości Strzegowa 19 powiecie Olkuskim   Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 277 500,00 zł.

Sprawdź obszar działania

Stosowanie do Art. 10. ust.5 Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o Komornikach Sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964r., z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika
Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.