Kontakty

Konto: 11 8450 0005 0050 0552 4144 0001 Bank Spółdzielczy w Wolbromiu
Telefony: 32 643 30 39
Telefony: 516 370 330
Mail: komornik.olkusz@wp.pl
W ramach usługi Strefa Bezpieczeństwa Komornika – funkcję Inspektor Ochrony Danych pełni Pan Roman Kwieciński
e-mail: iod.krakow.003@komornik.pl

Godziny otwarcia

Adres: ul. Króla Kazimierza Wielkiego 61, 32-300 Olkusz
Godziny otwarcia: 7:00 - 15:00 od pon do pt
Przyjęcia stron: wtorek 10:00 - 16:00

Licytacje ruchomości

<a href=”http://www.komornik.olkusz.pl/wp-content/uploads/2019/07/Sprawa-KM-2446_15.pdf>Telewizor LG55LB671V, Komplet skórzanych mebli wypoczynkowych, 2 fotele i kanapa, ok 10 letnie – kolor czerwony, Volkswagen nr rej KWI 17226 LT 35, LAND ROVER – RANGE ROVER – nr rej EZG 18875</a>

 

 

 

Licytacje nieruchomości

 

 

 

 

Sprawdź
obszar działania

Stosownie do Art. 10. ust. 5 Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o Komornikach Sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r., z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.


.